Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Bir yenilikçilik akımı oluşturarak ülkemizin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine, ve uluslararası rekabet gücünün artmasına katkıda bulunuyoruz. Teknopol SAUM, sürekli olarak organizasyonunu ve mühendislik donanımını geliştirir ve gerekli olduğunda, ilgili deneyime sahip şirketlerle işbirliği kurarak bilgi birikimini ve deneyimini genişletir.

 

Vizyonumuz

Geleceği daha parlak gören ve biçimlendiren, ülke ve dünya çapında başarılı bir “Yenilikçi çevre” ile; bilime, teknolojiye ve insanlığa katkıda bulunacak artı değerler oluşturmak,
Üniversitelerin bilgi birikimini ve araştırma altyapısını endüstride kullanıma sunmak ve akademik bilginin sanayiye aktarılmasına aracılık yapmaktır.