Biz Kimiz

Teknopol Selçuk AR-GE / Akredite Uygulama Merkezi, Türkiye’deki üniversiteler içerisinde misyonu açısından ilk olma özelliğine sahip bir merkezdir. Teknokent’in çıkış halkası olan bu merkez, AR-GE birimi olan firmaların kesişim noktasıdır. Projelerin ürüne dönüştüğü bu birim, üniversite öğrencilerinin kendilerini endüstriye hazırlamalarını kolaylaştıran bir oryantasyon merkezidir. Teknopol Selçuk AR-GE / Akredite Uygulama Merkezi (Teknopol-SAUM), Türkiye’de katma değeri ve milli geliri artırıcı projeleri hayata geçirme özelliğine sahip ilk teşebbüstür.

Teknopol SAUM bir Selçuk Üniversitesi iştirakidir.